Aile ve Evlilik Bağları

1.2 Kutsanmış Bir İlişkide Karı Koca İlişkisi (Tek eşlilik)

Yaratılışta kadın ve erkek eşit ve aynı ihtiyaçlara sahiptir. Kutsal Kitap’ta hem Rab hem de Âdem tarafından kadının erkekten daha düşük bir konumda bulunduğunu belirten ayet yoktur.[1] “Âdem kadına “Kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir (Yar.2:23)” demekle onun kendisi gibi yaşayan bir can olduğunu anlatır. Nasıl yemek yemek, dinlenmek, barınmak Âdem’in ihtiyaçları içerisinde yer alıyorsa, aynı şeylere kadının da ihtiyacı vardır.[2]

Devam eden ayetlerde erkeğin anne babasını bırakıp karısına bağlanması, erkek ve kadının evlilik bağıyla tek beden oluşları aile kurumunun temelinde yer alır. Bu temelde yer alan Rab’bin kendisi ve üç ilke (bırakmak, bağlanmak, tek beden olmak) günümüzde de sağlam aile yapısının kurulması açısından önemini korur.

Rab “Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak… (Yar.2:24a)” sözlerini söylediğinde Âdem ve Havva’nın fiziksel bir anne babası yoktu. Bu ayet gelecek kuşakları ilgilendirir ve hâlâ günceldir. Öncelikle erkeğin anne babasını bırakmasından söz edilmesi, onun vereceği karaların etkiden uzak kalması içindir. Çünkü anne babasının denetiminden çıkmayan erkek kendi ailesini oluşturamaz. “Erkek seçimini öncelikle karısı için yapmalıdır. Bu ayet aynı zamanda kadın için de geçerlidir. O da her kararında önceliği kocasına tanımalıdır”[3]

“Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak… (Yar.2:24a).” Eşlerin birbirlerine bağlanma ilkesi evlilikte güçlü bir anlama sahiptir. “Bu sözcüğün İbranicesi birbirinden ayrılmayacak biçimde yapışmak anlamını taşır; aynı zamanda erkek ve kadın arasında tek eşliliği içerir.”[4] Eğer erkek ve kadın birbirlerine bağlanmışlarsa aralarına başka bir kadın ya da erkek girmemelidir.

“[…] İkisi tek beden olacak tek beden olacaklardır (Yar.2:24b)” ilkesinde benzerliklerinin yanında benzemeyen yönleriyle kadın ve erkeği Rab tek varlık olarak görüyor. Düşüncemizin, mantığımızın sınırlarını aşan Rab’bin ‘kadın ve erkeğin tek varlık’ görmesi gerçeği insanlar tarafından anlaşılmayı beklemektedir. “Bu terimin [tek beden olmak] düz anlamı, erkek ve kadın arasındaki bedensel birleşmeyi ifade etmektedir. Ancak burada geçen ‘beden’ sözcüğünün İbranicesi, bundan daha derin bir anlam taşır. Kişinin ‘canı’ ve ‘ruhu’ da bedenine dâhildir. Dolayısıyla erkek ve bayan arasındaki birleşmenin bedensel düzlemde kaldığını söyleyemeyiz. Bu birleşmenin duygusal ve ruhsal bir yönü de vardır.”[5] Tek beden olmak karı koca ilişkisinde böyle bir anlam kazandığına göre kadın ve erkek evliliklerinde çok özel ve derin bir paydaşlığın bulunduğunu ve bunun ihmal edilmemesi gerektiğini unutmamalıdır.

[1] Günahın Karı Koca İlişkilerine Yansıması başlığı altında erkek ve kadının yaratılıştaki konumlarını neden kaybettiklerine değinilecektir.

[2] Krş: Ef.5:28-29

[3] Sjoerd, Gerdien Poorta. Büyük Serüven 1. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2001. s. 63

[4] Krş: a.g.e., s. 65

[5] a.g.e., s. 65

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız