Aile ve Evlilik Bağları

1.3 Kutsanmış Bir İlişkide Çocuklar

Evlilikte çocuklar berekettir. Çoğalmak yalnız fiziksel sonuçları değil, Rab’bin görkemini yansıtacak birçok ruhsal sonuçları da beraberinde getirir. Yar.1:28 ayetinde geçen “Verimli olun ve çoğalın” ayeti, Yar.1:26 ayetiyle birlikte yorumlandığında, Rab’bin suretinde yaratılan anne babadan doğan çocuklar yine Rab’nin suretindedir. Âdem ve Havva ilişkilerinde nasıl Rab’bin görkemini yansıtıyorsa çocuklar aile (ve gelecekte toplum) ilişkilerinde Rab’bin görkemini yansıtmalıdır.

“Tanrı’yla yaşayarak O’nun yüceliğini, karakterini, kutsallığını, bilgeliğini, sadakatini, iyiliğini ve sevgisini paylaşmayı öğrenebiliriz.”[1] Aile kurumunda da Âdem ve Havva Rab’den aldıkları erdemleri (bilgelik, doğruluk, alçakgönüllük vd.), duyguları (sevgi, şefkat, sadakat, vd.) kendi aralarında olduğu kadar çocuklarıyla da yaşamlarında uygulama olanaklarına sahip olurlar.

Çocukların huzurunu bozacak tehditler yaratılışta yoktur. Rab Âdem ve Havva’ya olduğu gibi çocuklara da esenlik içinde sürdürülecek ilişkiler sunmuştur. Burada önemli olan nokta her konunun Rab bağlılığında değerlendirilmesidir.


[1] a.g.e, s. 138

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız