Aile ve Evlilik Bağları

2.3 Putperest Halklarla Yapılan Evlilikleri Rab Neden Onaylamıyor?

“Kötü olandan ayrılmak Tanrı ve halkı arasındaki ilişkinin temel ilkesidir. Kişi ahlaksal ve ruhsal günahtan, (YA döneminde İsa Mesih’in doğruluğuna ve) Tanrı sözüne aykırı olan her şeyden ayrılmalıdır.”[1] Rab’bin iğrenç sözcüğüyle ifade ettiği çocukları yakarak ilahlara kurban etmek; falcılık, büyücülük, muskacılık, medyumluk, ruh çağırmak ya da ölülerin ruhlarına danışmak, fuhuş yapmak(Yas.12:3; 18:9-12; 23:18) vd. eylemler putperest halkların toplumsal yapısında olağan karşılanıyordu. Evlilik yoluyla birçok putperest alışkanlıklar kazanıldığından Rab kendisine ait olmayan halkların kadınları (ve aslında erkekleriyle de) evlilik yapılmasına karşı çıktı.

“[Putperest halklardan] Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek (Yas.7:3-4;)” ayetlerine yaşamlarında önem vermeyenler zamanla Rab’den uzaklaşmışlar, çok durumda Rab’be karşı durur konuma gelmişlerdir. Bu kişilerden belki de en iyi tanınanı Davut’un oğlu Süleyman’dır. Süleyman Tanrı halkını adaletle yönetmek için Rab’den aldığı bilgeliği doğru biçimde kullanmadı (1Kr.3:11-12). RAB, kendisine iki kez görünüp, “Başka ilahlara tapma!” demesine karşın, Süleyman RAB'bin yolundan saptı ve O'nun buyruğuna uymadı (1Kr.11:9-10).”

Süleyman’ın yaşamı boyunca yedi yüz karısı üç yüz cariyesi oldu. Karılarını sevindirmek için onlara Moavlılar’ın iğrenç ilahı Kemoş’a ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e tapmak için bir yer yaptırdı (1Kr.11:3,7-8). Süleyman zenginlik ve dünyasal zevkleri kimsenin yaşamadığı gibi yaşasa da ömrünün son günlerinde içi boşalmış durumda huzur arıyordu.

Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim’de iğrenç şeyler yapıldı: Yahuda yabancı ilaha tapınan kızla evlenerek RAB'bin sevdiği kutsal yeri kirletti (Mal.2:11.)

Ayette ve tüm Kutsal Kitap’ta Rab, putperest halklarla evliliklere halkıyla ilişkisinin koparması nedeniyle hassasiyet gösterir. Kendisine Rab olarak tapınılan yerde herkesin kutsal olmasını ister.

[1] Krş. Donald C. Stamps vd. Yeni Yaşam Açıklamalı Kutsal Kitap. Yeni Yaşam Yayınları: Kore, 2009. s.1619
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız