Aile ve Evlilik Bağları

3. Evlilik Kurumunun Yeniden Kutsanması

İsa Mesih hizmetine başladığında tutsakların serbest bırakılacağını, ezilenleri özgürlüğe kavuşacağını ilan etti (Luk.4:16-19). Bu Müjde günah nedeniyle Aden Bahçesinde köleleşen insanın, kendisi aracılığıyla çarmıhta yeniden özgürleşeceği vaadini içeriyordu.

İsa Mesih göğe yükselene dek süren hizmetinde insanlığın Rab ile bozulan, kopan ilişkisini nasıl onarılacağını ve ikinci gelişine dek nasıl sürdürüleceğini öğretti. Tanrı halkının yaşamında Yasa’nın işlevini yeniden, aslına uygun tanımladı.

Eski Antlaşmanın son kitabı Malaki’de eşlerin sadakatsizliğiyle bozulan evliliklerin Rab ile ilişkide ve günlük yaşamda her türlü esenliği kaybettiren ciddi sonuçları bulunduğu yazılır. Bu sonuçlar Mal.2:13-16 ayetlerinde yalnızlaşmak ve dünyanın kötülüklerine karşı savunmasız kalmak olarak açıklanabilir.

Yeni Antlaşma metinlerinde İsa Mesih’in tüm insanların tüm günahlarına karşılık ölümü ve dirilişi yaratılışta Rab ile bozulan ilişkiyi imana bağlı olarak yeniden kurar. İmanla aklanan insan Rab ile yeniden barışmış olur. Bu durum 2 Kor.5:15-17 ayetlerinde “Evet, Mesih herkes için öldü. Öyle ki, yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölüp dirilen Mesih için yaşasınlar. Bu nedenle, biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da, artık öyle tanımıyoruz. Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur” sözleriyle açıklanır.

İster kadın olsun ister erkek günah düğümünün çözümüyle Rab ile olduğu gibi birbirleriyle de kişisel ilişkilerini yenileme olanağına sahip olurlar. İsa Mesih’te sahip oldukları kurtuluş yaratılıştaki suçun, utancın, korkunun kaldırılmasını sağlar.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız