Aile ve Evlilik Bağları

4. Çocukları Yetiştirilmesi ve Gelecek Kuşaklar

Aile tanımını yeniden anımsadığımızda:Aileyaratılışta Âdem ve Havva’yla başlayan; Rab tarafından oluşturulmuş, Onun tarafından kutsanmış, çocuklarla bereketleneceği vaat edilen ilk kurumdur. Günümüzde aile, kadın ile erkeğin Rab’bin önünde yaptıkları antlaşmayla yürürlüğe girdiği, Rab tarafından kutsanmış evlilikler yoluyla karı kocaların duygusal, ruhsal ve fiziksel birliği sağlayan; karşılıklı adanma ve adamayı içeren, çocuklarla bereketlenen, Rab’bin yüceltildiği, Mesih İsa’nın kiliseyle ilişkisini yansıtan ilişkiler toplamıdır.” demiştik.

Büyük Serüven Kitabında “Yeryüzünde aileyi yaratan Tanrı, karı ve koca, ana ve çocuklar arasında göksel konutunun sevgisini ve yüceliğini sergilemeyi amaçlamıştır”[1] yazar. Bu açıklama Rab’bin sevgi ilişkisinin tüm aile bireylerini kapsadığını ve onlar arasında egemen olması gerektiğinin anlaşılması açısından önemlidir. Rab ile kurulan ilişki kişisel; ama benmerkezci değildir. Karı kocanın birleriyle öncelikli olan böyle ilişkisi, çocuklar, kilise ve toplumla devam eder.

Şekilde Rab’den başlayan sevgi halkalarının, düzen içerisinde yayılması gösterilir. Bunun nedeni kusursuz sevgiye ancak Rab’bin örnek oluşturacağı gerçeğinden hareket edilmiştir.

Mat.19:13-15; Mar.10:1613-16; Luk.18:15-17 ayetlerinde İsa Mesih’in küçük çocukları kutsaması İncil yazarlarının İsa Mesih’i görerek çocukların önemli ve değerli olduğunu kavramlarını sağlamış, bu nedenle de üç metne İsa Mesih’in çocuklara gösterdiği sevgi eylemleri girmiştir.

Dönemin toplumsal yapısı İsa Mesih’in öğrencilerinin tutumlarında şekillenir. Kutsanması için çocuklarını İsa’ya getiren ana babalar öğrenciler tarafından azarlandı. İsa da öğrencilerine ana babaların azarlanmaması gerektiğini, çocuk gibi olmanın Tanrı’nın Egemenliğine girmenin en kolay yolu olduğunu gösterdi.

Bu ayetlerden günümüz ana babalarının çıkaracağı iki sonuçtan birincisi, çocuğun İsa Mesih ile kuracağı ilişkide ana babanın aldığı roldür. Ana baba İsa Mesih’in çocuklarının yaşamında yer alması için her fırsatı değerlendirmelidir. Çünkü kurtuluş aracılığıyla sonsuz yaşam ve dünyada geçirilen günlerde esenlik yalnız İsa Mesih’ten gelir. İkinci sonuçsa Tanrı’nın Egemenliğine girmek isteniyorsa yetişkinlerini düşüncelerinin, yüreklerinin ve davranışlarının çocuklara benzemesi gerektiğidir.

Anne baba olmak deneyimle kazanılan, öğrenilecek ve gelişecek eylemlerden oluşur. Çocuklarla ilişkide bu noktanın anlaşılması çok önemlidir. Çünkü anne babalığın öğrenilecek davranışlardan olduğunun kabul edilmesi; anne babayı gelişmeye, çocuklarına sevgiyle davranmayı öğrenmeye açık tutar.

---

[1] Sjoerd, Gerdien Poorta. Büyük Serüven 1. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2001. s. 138

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız