Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

1. Kutsal Kitap'ta Cinsellik

Kutsal Kitap'ta[1] cinsellik, Tanrı'nın insana sunduğu biçimde iyidir; aynı zamanda günah olarak tanımlanamayacağı gibi tabu da değildir. Bunun en geçerli kanıtı yine Tanrı'nın kendisidir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde, erkek ve dişi olarak yaratmıştır (Tevrat, Yar. 1:27). Yani insan bazı niteliklerini; kişiliğini, isteklerini, duygularını, bilgisini, Tanrı ve başkalarıyla ilişki kurma yetisini Tanrı'dan almış, O'nun "Verimli olun, çoğalın" sözleriyle, Adem ve Havva aracılığıyla tüm insan soyunun Tanrı tarafından kutsanmış bir ilişkiye sahip olması tasarlanmıştır (Tevrat, Yar. 1:28).

Cinselliğin yaratılıştan aldığımız niteliklere göre günah ya da tabu sayılamayacağını anlamamızı sağlayan başka bir kanıt da Tanrı'nın yarattıklarına bakarak her şeyin çok iyi olduğunu göstermesidir (Tevrat, Yar. 1:31). Yaratılışta Tanrı'nın evrende kurduğu düzene ve insana tehdit oluşturacak karanlık güç yoktur. Çünkü evren Rab'bin sevdiklerinin rahatça yaşaması için bilgece yaratılmıştır (Tevrat, Mez. 127:2, 104:24). Bu nedenle Tanrı yarattığı her şeyi "Çok iyi!" diye onaylamaktadır.

[1] Bu çalışmada "Kutsal Kitap" her durumda Hris­tiyanların kullandığı Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşan Tanrı'nın sözünü belirtir.


Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız