Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

2. Eşcinselliğe Kutsal Kitap Dışındaki Yaklaşımlar

Birbirinden çok farklı disiplinlerin cinsellik konusuyla ilintili olduğu görülmektedir. "Cinsellik bir kültürün ahlaki ve dinsel inançlarıyla hukuk sitemiyle, çocuk yetiştirme uygulamalarıyla, kişinin başkalarına ve kendisine aldıkları tutumlarla değerlendirilir."[i]

İnsanın biyolojik, anatomik, fizyolojik, toplumsal yönünü inceleyen çeşitli bilim insanları eşcinsellik (ve aynı zamanda diğer aykırı cinsellik) konusunda farklı görüşlere sahiptir. Gerek psikoloji gerek toplumbilimsel araştırma sonuçları bir ölçüde kişisel yorumlara bağlı olduğundan hemen her bulgu tartışılmaya açıktır. Tıpta yapılan araştırma bulguları eşcinselliğin salt biyolojik (genetik, hormonal) etkenlerle ortaya çıktığını doğrulayıcı nitelikte değildir.

Eşcinsellik (ve erkek-dişi arasındaki ilişki dışında kalan cinsel tercihler) anatomi[1] ve fizyoloji[2] açısından incelendiğinde, biyolojik, anatomik, fizyolojik uygunsuzluk belirgindir.

[1] "Anatomi, İnsan vücudunu yapan oluşumların nor­mal şekli, yapı, pozisyon ve fonksiyonları ile araların­daki ilişikliyi inceleyen temel tıp dallarından biri­dir." (Messerret Cumhur vd. Temel Anatomi. ODTÜ Yayın­cılık. Ankara, 2006. s. 3)

[2] "Fizyolojiinsan vücudunu oluşturan yapıların ve organların fonksiyonlarını, komşuluklarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiğini inceleyen bilim dalıdır." (Ethem Gelir vd. Fizyoloji Ders Kitabı. Nobel Ya­yıncılık. Ankara, 2011. s. 3)

[i] Harry W Gardiner, Mary J Gander. Çocuk ve Ergen Gelişimi. İmge Kitabevi Yayınları: İstanbul, 2010. s.454

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız