Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

2.1 Tıbbi ve Ruhbilimsel Yaklaşım

Son yıllarda aynı cinsle cinsel ilişki toplumda, akademisyenler ve siyasetçiler arasında daha çok kabul görerek desteklenmektedir. Bazı Psikologlar oluşturdukları cinsel eğilim yelpazesinin bir ucuna yaşamları boyunca akıllarından eşcinsel düşünce geçirmemiş insanları koyarken, öteki ucuna da karşı cinse istek duymayan insanları koyar.

"Eşcinsellik, aynı cinsten insanlara karşı tensel ilgi ve istek duymak şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu tanımı uygulamada değerlendirmek kolay değildir, çünkü cinsel eğilim her durumda cinsel davranışlara bağlı değildir. Eşcinsel eğilimlere sahip olmalarına rağmen hiçbir zaman eşcinsel ilişki kurmamış insanlar vardır. Ayrıca hapishane ortamı ya da savaş zamanı gibi olağanüstü koşullarda, heteroseksüel eğilime sahip insanların bile aynı cinsten kişilerle cinsel ilişkiye girebildikleri görülmüştür. Psikologlar arasında görüş ayrılıklarına rağmen, genel kanı 'cinsel eğilimin cinsel dışavurum' üzerinde önemli bir etkisi olduğu yönündedir."[i]

Anatomi ve işlevsel fizyoloji açısından eşcinselliğe yaklaşıldığında kadının vajinası ve pelvis kasları cinsel ilişki için uygun biçimde tasarlandığı çok belirginidir. "Fakat anüs ve rektum için bu geçerli değildir. Anal seks ülserlere, iltihaplara, anüs çevresindeki kasların yırtılmasına ve rektumda tahribata yol açacak sorunları beraberinde getirdiğinden"[ii] eşcinsel ilişkiyi doğal olarak göstermek, zorlamayla yapılan yorumların ya vicdanı rahatlatmak ya da psikolojik savunmaların sonucudur denilebilir.

Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı açıklamada eşcinselliği hastalık değil, biseksüellik, heteroseksüellik gibi, bireylerin tercihlerine bağlı olmaksızın, insanda bulunan üç yönelimden biri olarak tanımlamıştır.[iii] Böyle bir görüş liberal tanı ölçüleriyle uyumluluk taşısa da kimlik uyumsuzluğunu doğruladığı söylenemez. Üstelik tıbbın da değişebileceği, bir zamanlar doğru kabul edilen tanı ölçülerinin sonradan yanlış kabul edildiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, eşcinselliği basit bir yönelim ya da tercih konusu olarak tıbbi (ve ruhbilimsel) açıdan mutlak doğru olarak kabul etmek mümkün değildir. Ve aynı zamanda eşcinselliğin yönelim ya da tercih olduğu yönündeki görüşlerle tüm doktorlar aynı fikirde değildir. Dr. A. Cem Keçe, Türkiye'de eşcinsellik üzerinde klinik deneyimlerini topladığı "Eşcinsellik Kader Değildir" kitabında, 1974 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği'nin, sonra 1992 yılında Avrupalıların (ICD) eşcinselliğin sapıklık veya sapkınlık olmadığı kararını alıp bu kavramı hastalık sınıflandırmalarından çıkarana dek bir kimlik bozukluğu, hastalık veya sapkınlık olarak algılandığını dile getirir. Amerikan Psikiyatri Birliği ve ICD eşcinselliği hastalık kavramı olmaktan çıkarmakla birlikte eşcinselliğin normal bir davranış olduğunu da söylememişlerdir. Bu yoruma göre eşcinsellik normal dışı bir davranıştır ama sapkınlık[1] değildir.

Dr. Keçe'nin yaptığı tanımsa: "Eşcinsellik özgür bir tercihin değil, genellikle çocuklukta yaşanan travmaların ve ihmallerin sonucu gelişen bir durumdur. Bu açıdan baktığımızda, eşcinsellik ruhsal bir bozukluktur, bir cinsel eğilim bozukluğudur. […] Bu bağlamda, kendi özgür seçimi ile eşcinsellikten kurtulmak isteyenlere tedavi imkânı sağlamamak, 'Bu tedavi edilebilen hastalık değildir' demek gerçekte eşcinselleri küçük düşüren ahlaki olmayan bir tutumdur."[iv]

İnsan biyolojisi, anatomisi ve fizyolojisi açısından eşcinsel (ve erkek-dişi arasındaki ilişki dışında kalan diğer aykırı cinsel tercih) deneyimlerinin insanın bedensel durumuna aykırı olduğu açıktır. Erkek-dişi arasındaki ilişki dışında kalan diğer cinsel tercihler ile eşcinsel eğilimlerin biçimlenmesi, yaşam tarzı olarak benimsenmesi: Öncelikli olarak özdeşleşme; öğrenme (bilgisizlik, erkek ve dişi cinselliği hakkında gerçek olmayan düşüncelere şartlanma); tecavüz gibi aile-toplumsal unsurların bireye yansıttığı etkileşimlerle ortaya çıktığı yönünde değerlendirilmelidir.

[1]Toplumda yerli yersiz kullanımı nedeniyle bu kitapçıkta 'sapık-sapıklık' sözcükleri yazar tarafından kullanılmamıştır. 'Sapkınlık' ise 'aslından uzak' anlamında kullanılmıştır.

[i] Krş. Peter Saunders. Eşcinsellik Makale. İngilizce metinden çeviri: www.cmf.org.uk/pubs/pubs.htm s. 1 (16.05.2012)

[ii] a.g.e., s. 4

[iii] a.g.e., s. 4

[iv] Dr. A. Cem Keçe. Eşcinsellik Kader Değildir. Ütopya Grafik Tasarım Matbaacılık: Ankara, 2009. s. 128,129

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız