Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

2.2 Eşcinsellik Toplumu Nasıl Etkiler?

Toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim kuramları toplumsal yaşamdaki rol kavramını bozarak erkek ve dişi tür özelliklerini ortadan kaldırması nedeniyle eşcinseller arasında rağbet görmekte, bazı aileler, sağlık kurumları ve siyasetçilerce bu tanımlara uygun yaşama biçimleri olağan sayılarak desteklenmektedir.

Böyle bir oluşum toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumunu bozarak sevgiden yoksun yeni kuşaklar yetiştirecektir. Cinsel kimlik gelişimini tamamlamamış çocuğun kendilik[1] algısı bozulması nedeniyle çocuk ait olduğu biyolojik cinsin erkek ve dişi özelliklerini taşıyan cinsel kimlik geliştiremeyecek, kimlik karmaşasına girecektir. Bunun sonucunda ortaya çıkan yaralı kişi iletişim kurduğu, ilişki içinde olduğu insanları olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca "Genital iltihap, hepatit A ve B ve HIV gibi virüs kaynaklı iltihaplar ve frengi, şigella, salmonella, amebiyaz, giyardiyaz, klamidya, belsoğukluğu, kampilo­bakter, uyuz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların eşcinseller arasında daha sık rastlanması konunun toplumu ilgilendiren boyutuna başka bir dayanak olarak gösterilebilir. İnsana papilloma virüsü gibi cinsel yola yayılan birçok bulaşıcı ajanın büyük olasılıkla anal kanserle bağlantısı olduğu tespit edilmiştir. Düzenli kondom kullanımı riski azaltabilir, ancak kondomlar fiziksel hasara karşı koruma sağlamaz."[i]

Anne-babanın çocuğa olan tutumu, sağlıklı özdeşleşmenin sağlanamaması, cinsellik hakkında asılsız bilgilerin gerçek kabul edilmesi (yanlış öğrenme), tecavüz vakaları kişinin psikolojik durumunu dengeleyebilmesi için aktarmaya neden olmakta ve bu durum da eşcinselliği yaygınlaştırmaktadır. Bedensel ve ruhsal doğasına uygun kimlik geliştiremeyen, ailesinden ve toplumdan sevgi alamayan, hastalıklar nedeniyle acı çeken insanlar çoğaldıkça toplum da doğrudan etkilenecektir.

[1] Kendilik (öz):Kişinin kendisini biyolojik, ruhsal ve toplumsal özellikleriyle algılayış ve değerlendiriş biçimidir, "öz" olarak da adlandırılır.

[i] Peter Saunders. Eşcinsellik Makale. İngilizce metinden çeviri. www.cmf.org.uk/pubs/pubs.htm s.4 (16.05.2012)

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız