Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

3.4 Ara Sonuç

Tanrı insanı erkek ve kadın, birbirlerini tamamlayacak, birbirlerinden ayrılamayacak kadar bütünleşmiş varlıklar olarak yarattı. Cinsellik de evlilik ilişkisi içinde, dişi ve erkek arasında yaşanmalıdır. Kutsal Kitap bunu erkek ve dişinin tek bedene sahip olması biçiminde açıklar (Yar. 2:24; Ef. 5:31). Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmamız nedeniyle cinsellikle ilgili günahlar, dolayısıyla erkek-kadın eşcinselliği, Tanrı'ya karşı hareket içerir (İncil, 1. Kor. 6:18). Bu nedenle cinsellik Tanrı'nın yaratığı biçimde iyidir, doğrudur.

Yasa'da ve öteki Eski Antlaşma yazılarında eşcinsellik, Tanrı'nın yaratılış düzenini bozarak insan yaratılışına aykırı birçok kötülük barındırdığından kabul edilmez (Tevrat, Lev. 18:22; Hak. 19), yargılanır.

İncil'de de eşcinsellik yaratılıştaki doğaya aykırılık Rab'be karşı hareket içerdiğinden onaylanmaz. Ancak İsa Mesih'in tövbe çağrısını kabul eden herkese Tanrı'nın Egemenliği açık olduğu gibi tövbe eden eşcinsellere de Tanrı'nın Egemenliği açıktır. Ne var ki Tanrı'nın Egemenliğine girmek günahlardan dönmeyi içerdiğinden eşcinsel alışkanlıklar bırakılmalı, kutsallığın ardından gidilmelidir (İncil, 1. Kor. 6:9-11).

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız