Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

4.2 Tanrı Sözü'nün ve Kutsal Ruh'un İyileşme Sürecindeki İşlevi

İsa, sağlamların değil, hastaların hekimidir; doğru kişileri değil,[1] günahkârları çağırmaya gelmiştir (İncil, Mar. 2:17). Yine İsa Mesih "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak (İncil, Yu. 8:32)" vaadini vermiş, tüm insanların günahlarını çarmıhta üstlenerek onların yerine ölerek vaadini yerine getirmiştir. O'nun ölümden dirilişiyle günahın yargısı olan ruhsal ve fiziksel ölümün yenildiği yeryüzünde ve göksel yerlerde ilan edilmiştir. İsa Mesih günümüzde göksel yerlerde yaşamakta, Tanrı sözü olan Kutsal Kitap ve dünyaya dökülen Kutsal Ruh aracılığıyla göklerden fiziksel ve ruhsal hastalıkların iyileşmesi için şifa dağıtmaktadır.

Kutsal Kitap yaklaşık 3500 yıl önce kayda geçirilmeye başlanmış, yaklaşık 1400 yılda tamamlanmıştır. Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yazılan Kutsal Kitap, insanın yaratılışından başlayarak Rab ile olan ilişkisi, Rab'bin yaratılış ve insan üzerindeki iyi, doğru tasarıları açıklanmıştır. 1. Petrus 2:2 ayetinde, Kutsal Kitap'ta yer alan ayetler hilesiz süte, İsa Mesih'i kişisel kurtarıcısı olarak kabul eden imanlılar da yeni doğan bebeğe benzetilir. Kutsal Kitap ayetleri insan ruhunun sevgi, güven, umut gibi temel ihtiyaçlarını karşılar; Rab ile doğru bir ilişki kurulmasını sağlar.

23. Mezmur'da[2] Rab halkının ihtiyaçlarını karşılayan, yaşamını zenginleştiren, doğru yollarda öncülük eden, en zor şartlarda yanında olan, onlarla paydaşlıkta bulunan, onları iyilik ve sevgiyle bereketleyen varlıktır.

Aynı zamanda İncil Kutsal Ruh'un vahiyle kayda geçirildiğinden İsa Mesih'in yazılı sözüdür. İncil'de İsa Mesih'in öğrencilerinin önünde yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdiğini; yazılanların, İsa'nın Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazıldığını (İncil, Yu. 20:30,31) belirtir. İncil'in 27 kitapçığında kayda geçirilen her olay her öğreti Tanrı'nın yaratılış üzerindeki tasarılarını, İsa Mesih'in insanlar için neler yaptığını ve şimdi neler yapabileceğini anlatır. İsa Mesih beden alarak hizmet ettiği dönemde cüzamlıları, ateşli hastalığı olanları, cinlileri, kötü ruha tutulanları, felçlileri, körleri, dilsizleri, sağırları, kamburları, vücudu su toplayanları, kötürümleri mucizeleriyle iyileştirdi; ölüleri diriltti.

İsa Mesih bugün göksel yerlerde yaşamakta, tıpkı 2000 yıl önce yaptıklarını günümüzde yazılı sözü Kutsal Kitap ve ruhu aracılığıyla yapmaktadır. Romalılara Mektup 8. bölüm İsa Mesih'e iman edenlerin yaşamlarında Kutsal Ruh'un yapacağı olağanüstü işlerini anlatır. Ayetleri okuduğumuzda: İsa Mesih'e ait olanlara hiçbir mahkûmiyet yoktur; çünkü İsa Mesih kendisine iman edenlerin günahlarını üstlenmiştir. Öyleyse günahtan ve günahın yasasından özgür olan İsa Mesih'in öğrencisi Ruh'un yasasına göre yaşamalı, O'nun isteklerini düşünmelidir. Böylece imanlının içinde yaşayan Kutsal Ruh, insan ruhuna yaşam verdiği gibi benliğimizin kötü işlerini kaldırmamıza yardım eder.

Benliğin ürünleri fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeyler; Kutsal Ruh'un ürünleriyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olarak tanımlanır (İncil, Gal. 5:19-23). İman yoluyla kişide etkin olan Kutsal Ruh Tanrı'nın yaratılış amaçları doğrultusunda büyük değişim başlatır.

Aşağıdaki ayetler Tanrı Sözü'nün ve Kutsal Ruh'un imanlıda ne kadar büyük işler yapabileceğini anlatır:

"Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı (İncil, Rom. 8:2)."

"Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir (İncil, Rom. 8:11)."

"Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir (İncil, Ef. 3:20)."

"Günahkârların, Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kut­sal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrı­mız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız (İncil, 1. Kor. 9-11)."

Ayetlerin kurtarıcı işlevi özgür iradenin tercihiyle İsa Mesih'in kurtarıcılığına iman edilip O'nun benzerliğine dönüşmeyi tutkuyla istendiğinde değer kazanır. İnançsızların ileri sürdüğü gibi iman, kuru kuruya kabul edilen dogmalar değildir. Türkçeye 'güvenmek' olarak çevrildiğinde, kişinin kendi iradesinin dışında Her Şeye Gücü Yeten varlığa teslim olarak O'na her durumda güvenmesidir. Bu teslimiyet insan ruhuna kölelik değil, tersine kendisini mahveden benliğin işlerinden özgürlük sağlar; yaşamında Ruh'un ürünlerinin yetişmesini sağlar.[3]

Rab'be olan güvenimizi (imanımızı) sağlayan iki unsur Tanrı sözü olan Kutsal Kitap ve bu sözlere yaşam veren Kutsal Ruh'tur. Tanrı Sözü ve Kutsal Ruh Rab'be güvenen kişide Tanrı'nın tasarıları doğrultusunda etkin olur.

[1] Hristiyan ilahiyatında doğru kişi yoktur; herkes günahkârdır. İsa, İyi Haberi'ni anlamayanlarla, dinsel gelenekleri uygulamakla kurtuluşa sahip olduklarını sananlarla konuşurken bunu vurguluyor.

[2]Mezmurlar, Tevrat'ın içinde yer alan, halk arasında Zebur olarak bilinen, çoğunu Kral Davut'un yazdığı Rab'bi öven ve O'na tapınmayı sağlayan şiirler kitabı.

[3] Ruhsal açıdan kölelik iki anlamda kullanılabilir. Birincisi kötülüğe ve benliğe, ikincisi İsa Mesih'e kölelik etmektir. Kötülüğe ve benliğe kölelik etmek ölüme (İncil, İbr.2:15), yozlaşmışlığa (İncil, 2. Pet.2:19), günaha kölelik (İncil, Rom.6:20) anlamlarında; İsa Mesih'e kölelik etmekse irademizin yaratılıştaki saflığına kavuşması için değişimi içeren itaat anlamlarında yorumlanabilir (İncil, Rom.6:17,18). Sonuçta durumlar karşısında öfkelenen bir kişi öfkeye kölelik edebileceği gibi, tersine sakin tutum takınarak yumuşak huyluluğa da kölelik edebilir. İnsanlar bunlardan birini seçeler.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız