Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

4.3 Cinselliğin Yaratılıştaki Amaçlarına Dön-mesi İçin Yardım Etmek

Böyle bir yardımın başlayabilmesi için erkek-kadın eşcinselin gerçek anlamda yaşamını İsa Mesih'e teslim etmesi; Kutsal Kitap'ın, Tanrı sözünün yetkisini tanıması; Kutsal Ruh'a boyun eğmesi; kendisine dua hizmeti sunanların yetkisini tanıması gerekmektedir. Çünkü imanlının yaşamında İsa Mesih zorla etkin olmayı istememekte, kurtuluşu insanların özgür iradesine bırakmaktadır.

Kilise, günahkârların kurtuluş ve sonsuz yaşam bulduğu yer; ama günahın egemenlik kuramadığı yer olma ilkesi göz önünde bulundurarak tövbe[1] eden eşcinselleri iyi anlamak, ihtiyaç duydukları konularda onları desteklemek ve güvenilir arkadaşlar olarak onlara sevgi göstermekle yükümlüdür. Sonuçta öteki imanlılar gibi eşcinseller de günahkârladır. Rab herkese kurtuluş ve sonsuz yaşam armağanını sunduğu gibi eşcinsellere de sunmaktadır.

Dua etmek ve eşcinsellerin sorunlarına duygusal yönden onları anlamak bazı kilise önderleri ve hizmet edenlerce yapılabilse de (tövbe eden) eşcinsellere doğru bir danışmanlık hizmeti vermek önemlidir. Eğer yardım edecek kişiler yeterli bilgeliğe sahip değilse, yaratılıştaki doğasına döneme isteğindeki eşcinseller daha çok incitilebileceğinden, onların İsa Mesih'e ve kiliseye tepkisel tutumlarına neden olabilecektir.

Yaratılıştaki özgürlüğe sahip olmak için değişmek isteyen eşcinseller birkaç pratik adımı atmalı ve devam etmelidir:

Birinci adım, yaşamınızı sizi kurtaracak güçte olan İsa Mesih'e bu ya da benzer dua ile teslim etmektir: "Eski yaşamımdan, Rab'be, kendime ve insanlara karşı bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarım için tövbe ediyorum. Kutsal Kitap gerçeklerine göre biliyorum: Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde şimdi beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Beden alan Kelam İsa Mesih günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak tüm insanların günahlarına karşılık öldü ve dirildi… Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemeyeceğini biliyor ve Ruh'un ürünleri olan sevginin, sevincin, esenliğin, sabrın, şefkatin, iyiliğin, bağlılığın, yumuşak huyluluğun ve özdenetimin ardından lütufla gitmeye karar veriyorum. İsa Mesih'e iman etmekle Tanrı'nın Ruhu içimde yaşadığından, benliğin değil, Ruh'un denetimindeyim bunun için şükrediyorum.

İman aracılığıyla İsa Mesih'in bana sonsuz kurtuluş sağladığına, İsa Mesih'i ölümden dirilten Kutsal Ruh'un içimden konut kurduğuna ve kurtuluşumun güvencesi olduğuna; İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu'nun ölümlü bedenime de yaşam vereceğine fiziksel ölümden sonra dirilip göksel bedenime kavuşacağıma iman ediyorum. Amin." (Bu duada İncil Rom. 8:1-11; Gal. 5:21-22 ayetleri size göre uyarlanmıştır.)

Sonraki adımlar:

  • Zor, ama lütufla dolu bir yolda bulunduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. İman, umut ve sevginin sizde olması için İsa Mesih gereken her şeyi yapmıştır…

"14Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhini­miz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.15Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir.16Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım."(İncil, İbr. 4:14-16)

"İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir."(1. Kor. 13:13)

Size sunulan lütuf kim olduğunuza bağlı değil, karşılıksızdır… Rab'bin lütfunda yaşamayı öğre­nin…

  • Kutsal Kitap'ta tanıtılan İsa Mesih'e her açı­dan tam güvenmelisiniz. O günahlarınıza karşılık öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi (İncil, 1. Kor. 15:1-4); tövbe ettiğinizde İsa Mesih sizin günahınızın yargısını kendi üstüne almak için bunu yaptı.

İsa Mesih'e neden güvenebileceğinizi görmek için şu soruyu samimiyetle yanıtlayınız: "İşlediğiniz bir suçun yargısı ölümse sizin yerinize kim ölebilir?"

Unutmayın, ölüme mahkûm tüm insanların suçları için ölen İsa Mesih, sizin suçlarınız için de ölmüştür.

İsa Mesih'e güvenin, O'nu yaşamınızda deneyin...

  • Kitap Ehli Hristiyanlar gibi eski alışkanlıklarınızı değiştirmeye açık olmanız gerek. Rab'bin yaşamınızda etkin olmasını istiyorsanız, Rab sizin düşüncelerinizi, alışkanlıklarınızı ve eylemlerinizi yaratılış amacına uygun biçimde düzenlemek isteyecektir. Böyle bir durumda alçakgönüllülükle zayıflıklarınızı, hatalarınızı kabul etmek Rab'bin sözüyle ve ruhuyla sizde yeniden etkin olmasını sağlayacaktır.

"Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür (İncil, Mat. 26:41)."

"Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur.18Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi.19Şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti.(2. Kor. 5:17-19)."

Değişim size yenilenme ve özgürlük getirecektir...

  • Elmas ham durumda bulunur, işlenip biçimlendirildiğinde gerçek değerini kazanır. Tüm günahkârlar da böyledir. İsa Mesih'e geldiklerinde ham elmaslar gibidir. İsa Mesih sizi işleyerek yaratılıştaki konumunuza kavuştur.

"Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü."(İncil, Rom. 5:8)

Değerli olduğunuzu unutmayın…

  • İsa Mesih sizi kabul etti; sürekli ait olacağınız bir yer var. Düşünceleriniz ve yüreğiniz neredeyse siz de oradasınız.

"Bir başkası, 'Ya Rab' dedi, 'Senin ardından geleceğim ama, izin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım.' 62 İsa ona, 'Sabanı tutup da geriye bakan, Tanrı'nın Egemenliği'ne layık değildir' dedi." (İncil, Luk. 9:61-62)

İsa Mesih'te kalın...

  • İman etmekle yaşamınızı ileriye götürecek bir amaç kazandınız: Bu, İsa Mesih'in yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. İsa Mesih'in öğrencisi olarak tövbe, dua, Tanrı sözü, tapınma, kilise yaşamı hep sizinle olsun…

"Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik[ç].12Öyle ki, Mesih'e ilk umut bağlayan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım."(İncil, Ef. 1:11-12)

İsa Mesih ile yürümeye devam edin...

Bir dua daha:

"Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim. 16-19 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca [Kutsal] Ruhu'yla beni iç varlığımda kudretle güçlendirmesini ve [İsa] Mesih'in iman yoluyla yüreğimde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmam için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kut­sallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücüm yetsin. 20 Tanrı, bende etkin olan kudretiyle, dilediğimden ya da düşündüğüm her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 21 Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin." (İncil, Ef. 3:15-21'deki duanın size uyarlanmış şeklidir.)

Bizler evreni yaratan Rab'bin, isterse her konuyu olağanüstü biçimde hemen çözeceğine iman ederiz. Zaman zaman da O'nun olağanüstü işlerine tanık oluruz. Ancak Rab çok durumda sürece bağlı çalışır. Rab'bin sürece bağlı iyileşmeyi sağlamasının nedenlerine yanıt vermek kolay değildir; ama ille de bir şey söylemek gerekirse: Rab, sık sık kendimizle yüzleşmemizi ister. Böyle bir yüzleşme Rab'bi tanımamızı, Rab'liğini derin biçimde anlamamızı sağlar. Her bağışlanma bir lütuftur; her lütuf bizlere Rab'bin engin sevgisini gösterir.

[1] Tövbe "İnsanın Tanrı'ya, Tanrı'nın düzenlediklerine ve insanlara karşı hareket, isyan içeren düşünce ve davranışlarından dönmesi anlamına gelir. Tövbe, dilekte bulunmanın ya da istek bildirmenin ötesinde düşünce ve davranışlarda köklü değişiklik yapmaya yönelmek demektir." (Bkz. http://www.bursakilisesi.com/ ekitap/tovbe/12-tovbe-kelimesinin-anlami/04.05.2012)

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız