Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

4.4 Eşcinsel Deneyim Yaşamış, Cinselliğin İyileştirilmesi Kitabı Yazarının Kısa Tanıklığı

Andrew Comiskey Cinselliğin İyileştirilmesi[i] kitabında yaşam serüvenini ve İsa Mesih'in kendisi için ne yaptığını anlatır. "Eşcinsel bir kişi değişebilir mi?" sorusuyla başlıyor kitabına yazar, ilerleyen sayfalarda ailesini ve eşcinsel eğilimlerinin nasıl geliştiğini anlatmakla devam ediyor.

Comiskey, annesi ve babası tarafından incitilmedi. Ancak çocukluğunda erkek çocukların kendisine korku verdiğini bu nedenle kız çocuklarla oynadığını anlatıyor. Erkek çocukların, kız çocuklarla oynadığını görünce onunla alay etmesinden, arkadaşlarının kendisini 'hanım evladı' ve 'eşcinsel' olmakla suçlamasından incindi, suçluluk duygusuna kapıldı.

Çocukluğundaki (1960'lı yıllarda) cinsiyet ve rol farklılıklarının önemsenmediği bir çağda, anne-babasının kendisindeki kimlik karmaşasını anlayamadıklarını dile getirerek annesinin, kendisinin dişilikle gereğinden fazla haşır neşir olmasını; babasının kendisini bir erkek olarak teşvik edip desteklememesini eşcinsel kimliğinin gelişimindeki etkenler olarak ifade diyor.

Comiskey genç erkek gruba katılmak için gayret etti; ancak eşcinsel olduğuyla ilgili söylentiler yayılmaya başlayınca gruptan dışlandı. Bu olaydan sonra ikilem içine düştü. Kadınları oyun arkadaşları gibi gördü, (erkeklerden korkmasına rağmen) erkeklerle cinsel ve duygusal açıdan birleşmeyi arzuladı. 16 yaşında kız arkadaşı tatildeyken, eşcinsel şakalara hedef olan bir okul arkadaşıyla eşcinsel ilişkiye girdi. Edindiği eşcinsel arkadaşlarıyla toplumun çoğunluğundan uzaklaşarak kendileri gibi olabileceği bir dünya yarattılar. Genç bedeni ve idealizmi ona pazarlık yapma gücü verdi. Bar ya da diskotek ortamında sınır tanımayan eşcinselliği yaşadı.

Üniversitede psikoloji ve sosyoloji alanında öğrenim gören eşcinsel arkadaşlarının, eşcinsel eğilimin doğruluğunu onaylamaları, üniversiteli eşcinsellerin eşcinselliği normal ve kabul edilebilir biçimde sunması eşcinsel yaşama biçimini kabul etmesini kolaylaştırdı. Ne var ki ilerleyen zaman içinde gerçek dostlukları kuramamak, oda arkadaşının tutarsızlaşması gerçeklerle yüzleşmesine neden oldu. Ne kendisi ne de ortağı içinde var olan sevmeye ve sevilmeye yönelik derin arzuyu gideremedi.

Ağabeylerinin 1970'lerde başlayan ruhsal uyanışa katılarak İsa Mesih'e iman etmesi, Comis­key'e İsa Mesih'e iman edenlerde köklü bir değişimin başladığını gösterdi. Ziyaretine gittiği büyük annesinin "Sen sahtesin!" sözünden etkilendi. Daha sonra anne ve babasının yüreklendirişi, Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle İsa Mesih'e Rab ve Kurtarıcı olarak iman etti. İsa Mesih'e iman eder etmez eşcinselliği konusunda yaşamında mucizevî bir değişim olmasa da İsa Mesih'le ilişki içindeki yaşam onda yeni bir süreci başlattı. Erkek arkadaşından ayrıldı.

Cinselliğin iyileşmesi savaşını bilen imanlıların desteği sayesinde Hristiyan topluluğunda kök salmaya başladı. İmanlı bir grupla tanışarak kendi başına var olamayacağını anladı. Eşcinsellik konusunda hemen kesin zafer görmese de iman yaşamında İsa Mesih'e güvenebileceğini öğrenmişti; O'na yürekten teslim oldu.

Annette ile tanışıp nişanlandı. Leane Payne'nin hizmetinden yararlandı. Onun Çarpık Benzeyiş kitabını okumak hem kendi ruh sağlığına hem de hizmet ettiği insanlara çok yararlı oldu. Daha sonra Leane'nin Exodus konferansındaki konuşmasını dinledi ve kendi erkeksiliğini pekiştiren güçlü bir şifaya kavuştu.

[i] Andrew Comiskey. Cinselliğin İyileştirilmesi. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2000

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız