Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

5. Kutsal Kitap'ın Bakışıyla Kiliselerde Hizmet Etmenin Ölçütü Nedir?

Kutsal Kitap'ta tüm imanlılar kutsal bir yaşam sürmeye çağrılmışlardır (İncil, 1. Pet. 13-21). Eski yaşamın insan yaratılışına aykırı kötülüklerinden dönülmesi beklentisi yalnız hizmet edenlerde değil, İsa Mesih'i Rab olarak kabul eden herkes için geçerlidir. Bu anlayış tüm imanlılar için önemlidir.

Kutsal Kitap İsa Mesih'te sahip olduğumuz yeni yaşamda benliğin istekleriyle, tutkularıyla yaşayamayacağımızı net ifadelerle anlatır (İncil, İbr. 12:1; 13:4). Hem günah içinde yaşamak hem de İsa Mesih'i bedende yüceltmek mümkün değildir.

Günah içinde yaşayan imanlılar durumlarını düzeltene dek yardım alması, günah içinde yaşamakta ısrar edenlerin kilisenin dışında tutularak yardım önerilmesi herkes için geçerli olduğu gibi kilise önderleri (rahipler) için de geçerlidir (İncil, Mat. 18:15-17).

"Yargıyı Rab yapacak" deyip rahiplerin eşcinsel deneyimlerini onaylayan kilise Kutsal Kitap gerçeklerinden, kilisenin kutsallığından uzaklaşmaktadırlar. Kitap Ehli Hristiyanlar bir yandan kendilerini eşcinsellerin dünyasal yargıcı durumuna getirmemeleri; öte yandan kilisenin kutsallığını korumaları, göksel cenneti yansıtmasını sağlamaları önemlidir. Böyle bir durumda kilisede hizmet eden önderler (rahipler) taşıdıkları sorumluluklar nedeniyle günah karşısında daha hassas davranmalı, kendisine ve kiliseye göz kulak olmalıdır (İncil, Elç. 20:28). Çünkü önderlerin yapacağı davranış imanlıların sürçmesine neden olacağından kendileri pak bir yaşam sürdürmelidirler.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız