Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

5.2 Kutsal Kitap'a Göre Eşcinsel Olarak Kiliselerde Hizmet Etmek Mümkün mü?

Gözetmenler (ihtiyarlar, episkoposlar), kendilerine ve sürüye göz kulak olmaları konusunda uyarıldıklarına göre nelere dikkat etmelidirler? Ve gözetmenler neden önce kendilerine göz kulak olmalıdırlar (Elç. 20:28)? Her iki sorunun yanıtı kilise hizmetlerinin Tanrı'nın istemleri ve beklentileri doğrultusunda yürütülmesi açısından önemlidir.

Öncelikle hizmet eden önderlerin kiliseye ilettikleri sözler kendilerini bağlamaktadır; onlar da öteki Hristiyanlar gibi bedenlerinde ve ruhsal dünyalarında günaha karşı savaş içindedirler. Vaazında "Çalmayın ya da yalan söylemeyin" deyip de kendisi hırsızlık yapan, yalan söyleyen bir önderin sözleri ne kadar boşsa; eşcinsel yaşam biçimine sahip önderlerin "Zina ya da fuhuş yapmayın" sözleri de kilise üzerinde o kadar boştur. Aynı zamanda bu durumdaki önderlerin hizmet ettikleri kardeşlerinden önemli bir farkı vardır: Önderler Kutsal Kitap bilgisine sahip olduklarından bilinçli bir biçimde günah işlemektedir. Eğer bu önderler (rahipler) aldanmışlarsa kendi tutkularının ardından gittikleri için aldanmışlardır (İncil, Gal. 5:16; 1. Pet. 2:11); eğer onlar kiliseyi günaha sürüklüyorlarsa ve imansızların önünde Kutsal Kitap gerçeklerine aykırı bir tanıklık veriyorlarsa düşüncelerini ve vicdanlarını nasırlaştırmalarındandır.

Böyle önderler kendi yaşamlarını mahvettikleri gibi inanmayanların Rab'be dönerek kurtuluşuna engel olacaklar; sürünün (kilisenin) ruhsal ihtiyaçlarını karşılamayacaklar, imanlıları İsa Mesih'in öğretişleri doğrultusunda temellendiremeyeceklerdir (İncil, 1. Kor. 3:11; Kol. 2:8)."

"Günahkârlar Tanrı'nın Egemenliğini miras ala­mayacağına" göre "Kutsal Kitap'a göre Eşcinsel Olarak Kiliselerde Hizmet Etmek Mümkün mü?" sorusu aslında Kutsal Kitap'ta yanıtlanmış bir sorudur (İncil, 1. Kor. 6:9,10). Kutsal Ruh'un esiniyle Pavlus, devam eden ayetlerde "Aldanmayın!" uyarısında bulunuyor. Aldanmamak ve aldatıcı olmamak ancak Kutsal Kitap ayetlerini yorumlarken onların özgün anlamına sadık kalmakla gerçekleşebilir. Ayetler bağlamında yorumlamak istenirse (ki istenmiyorsa yapacak bir şey yok!) "Günahkârların (doğru olmayanların), Tanrı Egemenliği'ni miras almayacağını bilmiyor musunuz?" açıklaması, Tanrı'nın çağrısına olumlu yanıt verdikten sonra sürdürülecek yaşamın paklığını anlatmaktadır.

Bazı kişiler İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak yaşamlarına kabul ettiklerini söylemelerine rağmen eski alışkanlıklarını terk etmediler. Bu durumda imanlı olduğunu söyleyip de fuhuş yapanların, puta tapanların, zina edenlerin, hırsızların, açgözlülerin, ayyaşların, küfürbazların, soyguncuların oğlan ya da oğlancıların iman açıklamasıyla yaşama biçimleri çelişmektedir. "Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alamayacak kişiler imanlı olup da zayıflıkları nedeniyle günaha düşen kaybolmuş koyunlar değil, bu tür günahlarla yaşamakta ısrar edenlerdir."

Kutsal Kitap'ta herhangi bir eşcinsellik eylemi kabul edilmediğine göre, eşcinsel önderlerin (rahiplerin) atanmasını Kutsal Kitap onaylamaz. Önderlere yazılan 1. Timoteos, 2. Timoteos ve Titus Mektupları Tanrı'nın topluluğunu güdecek, bakacak, koruyacak önderlerin niteliklerini yeterli açıklıkta vurgulanmaktadır: Kilise önderleri okudukları Tanrı sözünü özgün anlamına uygun yorumlayacak dürüstlüğe sahip, her imanlı gibi kendi yaşamlarını Rab'bin istemleri doğrultusunda değiştirmeye açık (İncil, 1. Pet. 1:15,16); sağlam karakterli; İsa Mesih'in kiliseyi sevdiği gibi sevme gayretinde bulunan kişiler olmalıdır (İncil, Yu. 10:11-15).

Günümüzde, bilinen ne varsa gözlerinin önüne serilmesine rağmen Kutsal Kitap bilgisinden ve hikmetinden yoksun kalan bazı din adamları da eşcinselleri rahip olarak atayabilmektedir. Eşcinseller kendi aykırılıklarını onaylayan liberal öğretmenlerle açtıkları kiliselerde eşcinselliği insan doğasına aykırılıktan çıkarıp olağanlaştırma gayretine girebilmektedirler (İncil, Rom. 1:19).[i] Kutsal Kitap'ın yetkisini ve İncil'i orijinal anlamından uzak yorumlayan Kutsal Kitap öğretisine uymayan bazı akımlar İsa Mesih'in "Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır (İncil, Mat. 24:35)" ayetlerini yadsıyan bir tutum içine girerek, Kutsal Kitap ayetlerinin özgün anlamını bozarak yorumlamakta, eşcinsel ilişkileri Tanrı onaylarmışçasına toplumu aldatmaktadır.

[i] http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/SowNew.aspx.id?=151983 (09.05.2012)

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız