Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

İsmail Kulakçıoğlu

İçindekiler:

Önsöz
1. Giriş
1.1 Tanrı’nın Karakteri Tövbeye Temel Oluşturur
1.2 Tövbe Kelimesinin Anlamı?
1.3 Tevrat’ta Tövbe Konusunda Önemli Ayetler
1.4 İncil’de Tövbe Konusunda Önemli Ayetler
2. Tövbe Neden Gerekli?
2.1 İnsanın Tanrı’ya Yabancılaşması
2.1 İnsanın Yaratılış Amaçlarına (Kendisine) Yabancılaşması
3. Tövbenin Önemi: Kurtuluşa Sahip Olmak İçin İsa Mesih’e Dönmek
3.1 Tövbe: Günahlı Varlığımızla Yüzleşmek
3.2 Tövbe: İsa Mesih’’in Ölüm ve Dirilişine Güvenmek
3.3 Tövbe: Sonsuz Yaşam Getirir
4. Kurtuluştan Sonra Tövbe Devam Eden Bir Eylemdir
4.1 Zayıflıklarımızı Kabul Etmek
4.2 İsa Mesih Tarafından Bağışlanmak
4.3 Yenilenmek
5. Değişik Din ve Hıristiyan Mezhepleriyle “Tövbe” Konusunun Karşılaştırılması
5.1 Musevilik Görüşü
5.2 Ortodoksluk Görüşü
5.3 Katoliklik Görüşü
5.4 İslamiyet Görüşü
Sonuç
Kaynaklar

© 2012 İsmail Kulakçıoğlu

İletişim: ismail [at] bursakilises [nokta] com

www.bursakilisesi.com

Tez Danışmanı: Wolfgang Hade

Editör: Daniel Günay

Bu e-kitap para kazanma amacı güdülmeden kişisel yararları için okura sunulmuştur. Telif hakları yazarına aittir. Her hangi bir şey eklenemez ve çıkartılamaz. Akademik çalışmalarda kaynak gösterilerek alıntı yapılması dışında, ticari amaç güdülerek ya da ticari amaç gütmeden herhangi bir biçimde çoğaltılması, internet sitelerinde, elektronik iletişim ortamında kullanılmak istenilmesi durumunda yazarından yazılı izin alınması gerekmektedir.

Tövbe
PDF olarak indirin
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız