Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

2. Tövbe Neden Gerekli?

“Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır (1Yu.1:8,9).”

Yabancılaşma, bozulan ruhsal ve bedensel durumu nedeniyle insanın, Tanrı’yı ve kendini tanıyamaz duruma gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle insan hem Tanrı’yı hem yaratılışı (evreni) hem de kendisini özgün yapısına uygun algılayamaz.

İnsan düşüncelerini oluştururken Tanrı’yı aramalıdır. Eyüp, Tanrı’yı tanıma sürecinde “Bilgelik ve güç Tanrı'ya özgüdür, O’ndadır öğüt ve akıl (Eyü.12:13)” demekle, her türlü bilgi ve bilgeliğin kaynağı olarak Tanrı’yı görmektedir. Birçok Mezmur’un yazarı Davut “Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan” (Mez.119:104) dediğinde, Tanrı’ya karşı olan her şeyden uzaklaşarak, O’nun ilkleriyle hareket ettiğini anlatmaktadır.

Yaratılış üçüncü bölümde insan Tanrı’ya isyan edip kendi yolunu çizerek, her şeyin kaynağı Tanrı’dan kopuk kalarak özüne yozlaşmıştır. Tanrı’yla kopan ilişkisini yeniden başlatmak, yaratılıştaki konumuna kavuşmak için İsa Mesih’e yönelmeli, tövbe etmelidir.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız