Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

3. Tövbenin Önemi: Kurtuluşa Sahip Olmak İçin İsa Mesih’e Dönmek

“Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. (1Yu.4:10)”

Kurtuluş, ölümün gücünü, günahın köleliğini kaldırmak için Tanrı’nın insana karşılıksız sunduğu bir armağandır. Özü İsa Mesih’in tüm insanların günahlarını çarmıhta üstlenerek onların yerine ölmesine ve üçüncü gün dirilmesine dayanır (1Kor.15:3-5). Bunun mantıksal temeli şudur: Günah bir insan aracılığıyla, ölümde günah aracılığıyla dünyaya girdiğine, bir kişinin günahı nedeniyle tüm insanlar günahlı olup öldüğüne göre, bir kişinin doğruluk eylemiyle, yani İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümüyle tüm günahlar yargılanıp, yargı İsa Mesih’in üzerinde gerçekleşir. O’nun görkemli dirilişiyle ölüm yenilir, buna iman edenler kurtuluşa, sonsuz yaşama sahip olur (Rom.5:12-21).

İsa Mesih’in günahın bedelini ödemek için çarmıhta ölümü ve 3. gün dirilişi Hıristiyan ilahiyatının odak noktası, olmazsa olmaz koşuludur. İnsan, İsa Mesih’in günahlarına karşılık çarmıhta ölümünün ve dirilişinin yararını kabul edip günahlarını İsa Mesih’e teslim etmedikçe ne yaparsa yapsın, kendi çabasıyla günahlarını kaldıramaz. Çünkü hem ruhsal hem fiziksel olarak ölümlüdür. Ancak ölümsüz bir varlık insana benzerse ölüm dünyada yenilebilir, ancak Tanrı günahları üstlenebilir. O da beden alıp dünyaya gelen yüzde yüz Tanrı, yüzde yüz insan İsa Mesih’tir. İncil’de “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur (Elç.4:12)” yazmakta, Tanrı’nın sağladığı kurtuluş, lütufla, İsa Mesih’i yürekten kabul edenlere sunulmaktadır.

İsa Mesih’e güvenmekle sahip olunan kurtuluşta tövbeyi doğru anlamak için Grudem’in yazdıklarını anımsamak yararlıdır: “Mesih’e iman etmek, ruhsal bir dönüştür, günahlara sırt çevirmek ve yüzümüzü Mesih’e dönmektir. Günaha sırt çevirmek tövbedir, Mesih’e dönmek ise imandır.”[1]

İçinde bulunduğumuz dönemde İsa Mesih göksel yerlerde yaşamaktadır. İsa Mesih’in ikinci gelişine dek Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı sözü, yeryüzüne dökülen Kutsal Ruh (İsa’nın ruhu) insanların kurtuluşunda etkin olmaktadır.

Kişi sonsuz yaşama sahip olmak için bir kez; aklandıktan sonra imanla sürdürdüğü yaşamında, zayıflığı nedeniyle bilerek ve bilemeden işlediği günahlar için, her gün tövbe etmelidir. Tövbe, doğrudan Tanrı’ya yapılmalıdır.

[1] Wayne Grudem. Hıristiyan İlahiyatı. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2005. s.327
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız