Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

3.2 Tövbe: İsa Mesih’’in Ölüm ve Dirilişine Güvenmek

“Kutsal Kitap inancı, başka inançların aksine, Tanrı’nın rızasını kazanmak için insanın neler yapması gerektiğine değil, Tanrı’nın insan için ne yaptığına odaklanır. Böylelikle iman Tanrı’nın güvenirliğine dayanır; yani iman, O’nun Kutsal Yazılar aracılığıyla söylediklerine ve verdiği vaatlere güvenmektir; duygu, akıl ve iradeyle Tanrı’nın vahyine verilen bir karşılıktır. İman en nihayetinde görülene ve dokunulabilene değil, vahiy yoluyla öğretilene ve öğrenilene dayanır (2Kor.5:7).”[1]

İşte tövbe aynı zamanda, insanın kendi yollarından Tanrı’nın vahyine kesin bir dönüştür: Kurtuluş, insanların günahlarına karşılık İsa Mesih’in çarmıhta ölüp dirildiğine güvenmekle (iman etmekle) başlar. Kutsal Kitap günümüzde Tanrı’nın tanıklığını yapmakta, Tanrı sözü Kutsal Ruh ile birlikte İsa Mesih’i kurtuluşları için yaşamlarına kabul edenleri günahın boyunduruğundan kurtarmaktadır.

Yuhanna Kitabında dendiği gibi İsa Mesih’in yeryüzünde insanların günahlarına karşılık ölümü ve dirilişi, yazılan tanıklıklar “İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır (Yu.20:31).” İnsan Tanrı’ya ve kendine olan yabancılaşmasını kabul edip İsa Mesih’e güvendiğinde esenliğe doğru bir adım atacaktır.

[1] Açıklamalı Kutsal Kitap. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2010. s.1821
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız