Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

4. Kurtuluştan Sonra Tövbe Devam Eden Bir Eylemdir

Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz, O'ndaki gerçeğe uygun olarak O'nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. (Ef.4:21-24)”

Çarmıhta günahın yargısının kalkmasından sonra insanın Tanrı’yı ve kendisini yaratılıştaki kimliğine uygun tanıma süreci yenidenbaşladı. Böylelikle İsa Mesih’i kişisel kurtarıcısı olarak kabul edenler ölümden yaşama geçerek günahın köleliğinden kurtuldu (Kol.1:22), günahlı varlığı bu dünyada değişmeye başladı.

Mesih’in ikinci gelişini beklediğimiz bu ara dönemde imanlı tövbe edip günahlı düşünce ve davranışlarını terk ettiğinde, Tanrı sözünün ve Kutsal Ruh’un gücüyle benliğe bağlı istekleri, davranışları İsa Mesih’in iyi nitelikleriyle değiştirilecektir.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız