Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

4.2 İsa Mesih Tarafından Bağışlanmak

İsa Mesih hizmetine başladığında O’na felçli bir hastayı getirdiler. Bulunduğu ev kendisine yaklaşılmayacak kadar kalabalıktı. Hastanın yakınları evin damını delerek felçliyi bir şilteyle aşağıya indirdiler. İsa felçliye “Oğlum günahların bağışlandı” dedi (Mar.2:1-5); felçli iyileşti.

Fahişelik yapan bir kadının günahlarını İsa Mesih’in bağışlamasıyla ilgili ayetleri yeniden anımsadığımızda (Lu.7:36-50); bağışlanmaya duyduğu ihtiyacın kadını İsa Mesih’e yönlendirdiğini görürüz. Kadın, İsa Mesih’in önüne geldiğinde tüm günahlarını bildiğini ve bunları bağışlayabileceğini biliyordu. Günahkâr kadın, İsa Mesih’le konuşmadı, davranışlarıyla bağışlanmaya duyduğu ihtiyacı gösterdi. Sonuçta İsa Mesih, onun günahlarını bağışladı.

Bağışlanmamış günahın bedensel ve ruhsal hastalıklara neden olabileceği İncil’de anlatılan hikâyelerde görülmektedir. Bedensel ve ruhsal hastalıkların kökeninde yatan günahın kaldırılmasıyla iyileşmenin gerçekleştiği dikkatimizi çekmelidir.

Yaşanmış bu iki olay günahın insan üzerindeki tahribatını gösteren güzel örneklerdir. Her iki durumda tövbe sözcüğü geçmez, ancak felçlinin ve kadının İsa Mesih’e içten yönelişleri vardır. Örneklerde olduğu gibi bizler de bağışlanmayı istiyorsak İsa Mesih’in önünde alçalmayı kabul etmeliyiz.

Günümüzde de günahlarımıza karşılık İsa Mesih’in ölüm ve dirilişine imanın sağladığı kurtuluş bağışlanmayı beraberinde getirir (Ef.1:7). Aynı zamanda göksel yerlerde varlığını sürdüren İsa Mesih, zayıflıkları nedeniyle günah işleyen imanlıları, ikinci gelişine dek, tövbe ettiklerinde bağışlamaya devam edecektir. Eğer günahlarımız Mesih tarafından bağışlanmasaydı, imanlı dünyada esenlik bulamazdı.

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız