Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

4.3 Yenilenmek

Eski yaşamdan gelen düşünce ve davranışlarla, İsa Mesih’e ait yeni yaşamda görülmesi gereken düşünce ve davranışlar arasında büyük bir ruhsal savaş vardır. Artık günah, imanlının kurtuluşunu, sonsuz yaşam armağanını yok edemez; ancak beden ve ruh İsa Mesih’in ikinci gelişiyle göksel görkemine, ölümsüzlüğe kavuşacağı güne dek -ne yazık ki- imanlıda etkili olabilir.

Dünyada günlerimizi geçirdiğimiz bu ara dönemde, İsa Mesih’in önünde alçalarak imanla kavuşulan kurtuluşun günahlarımızın yargısını kaldırmasının başka bir sonucu da yenilemektir. İsa Mesih’in ikinci gelişini büyük umutla bekleyen imanlılar, Kutsal Kitap ayetlerinin, Kutsal Ruh’un yaşamlarında etkin olmasıyla düşüncelerinde, dolayısıyla davranışlarında yenilenirler.

Günahların bağışlanmasıyla yenilenme düşüncelerde başlar, davranışlarda görülür. Çünkü düşünceler insanın iç varlığına, aynı zamanda davranışlarına yön verir.

Günaha kölelik edilen dönemden kalan, insanın bedenini ve ruhunu öldüren günah, yeni yaşamda imanlıyı (Hıristiyan’ı) bırakmak istemez; ona egemen olmaya çalışır. Benlik, imanlının ayartılmaya yatkınlığını kullanarak onun düşünce ve davranışlarını etkilemek ister. Ancak İsa Mesih imanlının içinde bulunduğundan, imanlının bedeni günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğu için ruhu diridir(Rom.8:10).

Ayartının[1] günahın imanlıda etkin olduğu durumlarda yenilenmenin sağlanması tövbeyle gerçekleşir. Tanrı’nın iyi, beğenilir isteklerini ayırt etmekle kötülükten, Tanrı’ya karşı hareket içeren tutumlardan uzaklaşılır (Rom.12:2). Karanlığın meyvesiz işleri açık saçıklık, bayağı konuşmalar ya da şakalar, fuhuş, açgözlülük terk edilir (Ef.5:5).

Tövbeyle gelecek yenilenmede dikkat edilmesi gerekene önemli nokta, Hıristiyan’ın bunu kendi gücüyle başaramayacağının bilincinde olmasıdır. “Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i, yani İsa'yı göndersin (Elç 3:19)” ayetinde dendiği gibi İsa Mesih olmadan yenilenme gerçekleşmez.

“O [İsa Mesih] her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir (Flp 3:21).” Amin.

[1] Ayartıyı, zayıflıkların ileri aşaması, günaha düşüşten önce gelişen durum olarak değerlendirebiliriz. Nedenleri ne olursa olsun insan yaptıklarıyla sorumludur: “Ayartılan kişi, ‘Tanrı beni ayartıyor’ demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılamadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.” (Yak.1:13-15)
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız