Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

5.2 Ortodoksluk Görüşü

Ortodokslukta[1] tövbe konusunda, Ermeni ve Süryani kiliseleri arasında büyük yakınlık bulunmakla birlikte; Rum, Rus ve Balkan ülkeleri Ortodoksları arasında küçük farklılıklar gösterir. Ermeni Kilisesi görüşüne göre tövbe, günah işleyen insanın arınma sürecidir.

Tövbenin Ermenice karşılığı “abaşkharutyun” tekrar ağlamak, tekrar pişman olmak demektir. Gerçek bir tövbede şunlar olmalıdır:

1. Samimi pişmanlık: Günahlı durumdan uzaklaşmaktır.

2. İkrar: Günahları yetkili rahibe itiraf etmektir.

3. Bağışlama: Yetkili din adamı tarafından günahların bağışlanmasıdır. Din adamı gerçekten tövbe edenin pişman olduğuna kanaat getirerek: “İnsansever Tanrı sana merhamet etsin ve tüm günahlarını bağışlasın. Ve ben kâhinlik yetkimle, Tanrı’nın “Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak (Mat.18:18)” emrine dayalı olarak aynı sözlerle senin sözle, düşünceyle, eylemle işlediğin tüm günahlarından azat ediyor ve seni tekrar kilisenin sırlarına teslim ediyorum. Öyle ki işlediğin her şey bu dünyada hayır işleri olarak ve gelecek yaşamda da yüceliğe kavuşman için olsun” diyerek bağışlar.

4. Kefaret: İşlediği günahların kefaretini ödemesidir. Bu konu sebep olduğu zararın karşılanması ve kişiyi işlediği günah karşılığında eğitecek uygulamaların verildiği bölümdür.

Tövbenin kurtuluş planındaki yeri günahlardan arınmaya yöneliktir. Mesih’i kabul edip iman etmek ve hayatını Mesih’e vermek tövbe olarak adlandırılmaz. Kurtuluş için kişinin, İsa Mesih’in günahları için öldüğüne, üçüncü gün ölümden dirildiğine kısaca amentüde bildirilen gerçeklere iman etmesi ve buna uygun bir yaşam sürmesi gereklidir. İçinde tövbenin de bulunduğu 7 sırlar bu konuda kişiyi kurtuluş yolunda yürüten Tanrı’nın lütuflarıdırlar.

[1] Araştırmama rağmen Ortodoks görüşünü yansıtan Türkçe ya da İngilizce kitap, makaleye ulaşamadım. Yeşilköy’de Ermeni kilisesinde hizmet eden Peder Drtad Uzunyan ile söyleşi yaparak Ermeni Ortodoks görüşünü yansıtan “tövbe” anlayışını bu çalışmaya ekledim. Yardımı için kendisine teşekkür ederim.
Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız