Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

5.3 Katoliklik Görüşü

Katolik Kilisesi’nin temel doktrininde gizem bulunur. “Gizem, Yunanca mysterione kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise Kutsal İşaret’tir. İsa ve havarileri insanlara Allah’ın nimetlerini, sevgi ve merhametini göstermek için bu işaretleri kullanmışlardır. Söz konusu bu yedi dinsel gizemler şöyle sıralanabilir: Vaftiz, Kuvvetlendirme, Efkaristiya, Barışma, Kutsal Hasta Yağı, Ruhbanlık, Evlenme.”[1]

Katolik Kilisesi’nce tövbe, şifa verenkilise sırları arasında İsa Mesih’in dinine, günahla uzaklaşılan Baba’ya geri dönüşü gerçekleştirir. İçten bir pişmanlıkla yapılan günahların itirafı hem kiliseyle barışmak hem de Tanrı’ya karşı işlenmiş suçlardan dönmek olarak kabul edilir.

Gerçek bir tövbede:

  • Tövbekârın Tanrı’yla barışarak yeniden nura kavuşması
  • Kiliseyle barışma
  • Ölümcül günahların neden olduğu sonsuz cezadan kurtulma
  • Günahın bir sonucu olan dünyevi cezaların en azından bir bölümünden kurtulma
  • Vicdan rahatlığı ve avunma
  • Hıristiyan’ın günahla savaşında ruhsal güçlerin gelişmesi vardır.

Günahkâr çektiği acıdan derin bir üzüntü ve pişmanlık duyması durumunda, günahını rahibe itiraf etmesi gerekir. Rahibin kutsaması, tövbe eden kişiye bağışlanma getirir. Günahların rahibe itiraf edilmesi Katolik Kilisesi’nin değişmez uygulamaları arasında yer alır.[2]

[1] Orotoryo St. Esprit Don Bosko Kooperatörleri. Kutsal Sırlar. Kaya Basım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti.: İstanbul, 1997. s.4

[2] Dominik Pamir. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Yaylacık Matbaacılık Ltd. Şti.: İstanbul, 2000. s.346-362

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız