Tövbe

Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem

Kaynaklar

1. Açıklamalı Kutsal Kitap. Yeni yaşam Yayınları: İstanbul, 2010

2. Alalu Suzan, Arditi Klara, Asayas Eda, Basmacı Teri, Ender Fani, Haleva Beki, Maya Dalya, Pardo Ninet, Yanarocak Sara. Yahudilikte Kavram ve Değerler Dinsel Bayramlar-Dinsel Kavramlar-Dinsel Gereçler. Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş.: İstanbul: 1996

3. AnaBritannica. Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş.: İstanbul 1989,

4. Bursa Protestan Kilisesi. Kutsal Kitap internet sayfası: http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/

5. Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. İnternet sayfası: http://tdkterim.gov.tr/bts/

6. Değişen Yaşam Serisi Yaratılış. Haberci Tanıtım Basın Yayın Dağıtım: İstanbul, 2002.

7. Dr. Kiraz Celil. Kur’an’da Ahlâk İlkeleri Tevrat, Zebur ve İncil ile Mukâyeseli bir Çalışma. Emin Yayın Dağıtım ve Eğitim Hizmetleri: Bursa 2007

8. Kutsal Kitap Sözlüğü. Kitabı Mukaddes Şirketi: Basıma hazırlanmaktadır.

9. Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul 2003,

10. Macdonald William. Kutsal Kitap Yorumu Yeni Antlaşma Serisi. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2002.

11. Orotoryo St. Esprit Don Bosko Kooperatörleri. Kutsal Sırlar. Kaya Basım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti: İstanbul 1997

12. Pamir Dominik. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Yaylacık Matbaacılık Ltd. Şti: İstanbul 2000

13. Seamands David. Hasar Görmüş Duygularınızın Tedavisi. Müjde Yayıncılık: İstanbul, 1994

14. Stott Johon R.W. Romalılar Mektubunun Mesajı. Haberci: İstanbul 2006

15. Türkiye Hahambaşılığı. İbrani Din Bilgisi Özetler: İstanbul 1992

16. Wickwire Daniel. Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Fihristi. DuMat Ofset Matbacılık: Ankara, 2007

Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız