İsa Mesih'in Kurtuluş Müjdesi

Aile | Devlet ve Yöneticiler ile İlişki | İmanlının Tanrı'yla İlişkisi | İncil Neden Tebliğ Ediliyor? | İsa Mesih'in Kurtuluş Müjdesi | Kilise Nedir? | Mesih Nedir? | Kişisel Değişim | Tanrı Sevgidir | Toplum ile İlişkiler
(1) İnsan başlangıçta mükemmel yaratıldı...
"Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı."
Tevrat, Yar.1:27
(2) İnsan iradesini kullanacak şekilde özgür olarak yaratıldı...
"Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Tanrı insanla ilişkisinde, insanın kendisine bağlılığını gösterecek bir istek dışında insanı sınırlamadı. İnsan yaratılış amacına uygun yaşadığı sürece huzurlu ve güvende olacaktı."
Tevrat, Yar.2:17
(3) Ancak insan Tanrı'nın sözünü dinlemeyerek günaha düştü...
"Yılan, 'Kesinlikle ölmezsiniz' dedi, 'Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.'"
Tevrat, Yar.3:4,5
(4) Günah, insanın Tanrı'yla ilişkisini koparan nedendir...
"Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı."
Tevrat, Rom 3:23
(5) Tanrı'yla kopan ilişkiyi yeniden başlatacak çözüm:"Kurban"...
"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu!" "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu* olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi."
İncil, Yu. 1:29;1.Pet. 3:18
(6) Tanrı'yla yeniden barışmak için İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz...
"Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi."
İncil, Yu1:12
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız

Kilise Her Cuma Günü Açıktır