Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız

Kilise Her Cuma Günü Açıktır
Dua

Dua ihtiyacınız var mı?

Sizin için dua etmek istiyoruz. Lütfen dua eden ellere tıklayıp isteğinizi bize gönderiniz.

Ana Sayfa | Makaleler | Esenlik Veren Gerçekler

Esenlik Veren Gerçekler

İncil esenlik veren gerçeklerle doludur. Bu gerçekler İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman edenlere teşvik verir. "Her Zaman Sevinin" (1.Selanikliler 5:16)
1.Tanrı Beni Seviyor (Öyleki Benim için Kendi Oğlunu Feda Etti)
Romalılar 5: 8 
"Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü."

2.İsa Mesih, Çarmıhta Beni Günahlarımdan Akladı (Hiç Günah İşlememiş Gibi Oldum)
Romalılar 1:17
Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan yaşayacaktır.”

3.İsa Mesih, Çarmıhta Beni Günahın Yasası'ndan Özgür Kıldı (Günah Bana Bir Yargı Getiremez)
Romalılar 8:1,2
Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.  Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

4.İsa Mesih'in Doğruluğu Benim Doğruluğumdur (Benim Doğruluğum Rab'den Geliyor)
Romalılar 5:19
"Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır."

5.Ben Tanrı'nın Çocuğuyum (O Beni, Bir Baba'nın Çocuğunu Sevdiği Gibi Seviyor)
1.Yuhanna 3:1 
"Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize "Tanrı'nın çocukları" deniyor! Gerçekten de öyleyiz."

6.Tanrı Tarafından Seçildim (İman Etmemiz için Bizi Önceden Belirledi)
Efesliler 1:5
"O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti." 

7. Rab, Beni Bırakmaz (Çünkü O Değişmez)
İbraniler 13:5
"Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım."

8.Kusursuz Değilim Ama Kutsallaştırılıyorum (Yüceliğe Eriştirileceğim)
Mezmur 73:22,24
"Akılsız ve bilgisizdim,Karşında bir hayvan gibi. Yine de sürekli seninleyim. Sağ elimden tutarsın beni. Öğütlerinle yol gösterir, Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin."

9.Sonsuz Yaşam Güvencesine Sahibim (Kurtuluşumu Kaybetmeyeceğim)
Yuhanna 10:28,29
"Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez"

10.Rab İsa Tekrar Gelecek ve Sonsuza Dek Onunla Yaşayacağım (Artık Ağlayış, Üzüntü ve Gözyaşı Olmayacak)
Vahiy 21:3,4
"Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.  Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.”

                "İmanın Seni Kurtardı Esenlikle Git"
                                                         Rab İsa Mesih


İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız