Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız

Kilise Her Cuma Günü Açıktır
Dua

Dua ihtiyacınız var mı?

Sizin için dua etmek istiyoruz. Lütfen dua eden ellere tıklayıp isteğinizi bize gönderiniz.

Ana Sayfa | Makaleler | İsa Yaşıyor

İsa Yaşıyor

Size hiç bir yarar sağlamayacağını hatta sizin için kötü sonuçlar doğuracağını bildiğiniz bir yalanı söyler misiniz? Kendi uydurduğunuz bir yalanı savunmak için ne kadar sıkıntı çekmeyi ne kadar baskı görmeyi göze alabilirsiniz. Gerçek olmadığını bildiğiniz bir yalanı ölüm pahasına savunabilir misiniz?

Hiç kimse kendi aleyhine yalan söylemez ve hiç kimse kendi uydurduğu sahte bir öğretiyi ölümü pahasına savunmaz.

Pavlus Kimdir?

Şimdi biraz Pavlus'tan bahsetmek istiyorum. Pavlus yani eski adıyla Saul, Kilikya'nın Tarsus kentinde doğmuş bir Yahudi'ydi. Din bilgini Gamaliel'in yanında büyüyüp sıkı bir eğitimden geçmişti. Yahudi dininin en titiz mezhebi olan Ferisilik'e bağlı bir yaşam sürmekteydi.

Pavlus kendisi için şöyle demektedir:

“İsa'nın yolundan gidenlere (Hristiyanlar) öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım, oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti.” (Elçilerin İşleri 22: 4-5)

Fakat daha sonra Pavlus'un hayatı tümüyle değişmişti. İsa'nın yolundan gidenlere kadın erkek demeden öldüresiye zulmeden bu kişi sahip olduğu her şeyi bırakıp tüm hayatını Tanrı'nın İsa Mesih'te ki kurtuluş müjdesini (İsa Mesih'in çarmıhta günahlarımıza karşılık ölmesi ve üçüncü gün dirilmesi) yaymaya adamıştı.

Bu amaç uğruna bir kez taşlandı. Ama bu onu vazgeçirmeye yetmedi. İki kez zincire vuruldu ama yolundan dönmedi. Müjde'yi yani İsa Mesih'in günahlarımızın kefaretini ödemek için çarmıhta öldüğü ve üçüncü gün dirildiği gerçeğini yaymaya devam etti. Kırbaçlandı ama bu da onu yolundan geri çevirmedi.

En sonunda Pavlus, tüm hayatını adadığı "MÜJDE" uğruna Roma'da başı kesilerek öldürüldü. Zindanda idam edileceği günü beklerken Timoteus'a yazdığı mektupta şöyle demektedir:

“Ben Müjde'nin habercisi, elçisi ve öğretmeni atandım. Bu acıları çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı biliyorum. O'nun bana emanet ettiğini[a] o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim.” (2. Timoteos 1: 11-12)

“Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.” (2. Timoteos 4: 6-7)

Pavlus'un Hayatını Değiştiren Şey Neydi?

Peki Pavlus'un cesaretinin kaynağı nereden gelmektedir. Pavlus'u tüm bu acılara ve ölüme kadar dayanmaya iten güç nedir?

Pavlus kendi hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlatıyor:

Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım, oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. “Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana, ‘Saul, Saul! Neden bana zulmediyorsun?’ dediğini işittim. ‘Ey Efendim, sen kimsin?’ diye sordum. Ses bana, ‘Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım’ dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de, benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. ‘Rab, ne yapmalıyım?’ diye sordum. Rab bana, ‘Kalk, Şam'a git’ dedi, ‘Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek.’ (Elçilerin İşleri 22: 5-10)

İsa'nın Dirilişinin Tanıkları

Evet Pavlus dirilmiş olan İsa'yı görmüştü ve yaşadığı bu ruhsal deneyimin verdiği cesaret ve güçle hayatını müjdeyi yaymaya adamaktan ve bu müjde uğruna ölmekten çekinmedi.

Peki İsa'nın dirilişinin tek şahidi Pavlus mudur?

İncil'de 1. Korintliler 15. bölümde Pavlus şöyle der:

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. O'nun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. İşte, gerek benim yaydığım, gerek öbür elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur. (1. Korintliler 15: 3-11)

Dirilmiş olan İsa tüm havarilerine göründü. Evet İsa'nın havarileri onun çarmıhta ki ölümüne ve üç gün sonra dirildiğine tanıklık ettiler bu yüzden havarilerin biri (Yuhanna) hariç hepsi tüm hayatlarını bu gerçeği yaymaya adadılar ve Yuhanna hariölüm pahasına bile olsa bu müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.

Yuhanna şöyle diyor:

Yaşam Sözü'yle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü, O'nu gördük ve O'na tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size duyuruyoruz. (1. Yuhanna 1: 1-2)

Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da Baba'yla ve Oğlu İsa Mesih'ledir.

İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. (Romalılar 4: 25)