Kutsal Kitap

Gerçek sizi bekliyor...

Kutsal Kitap okumak için, burayı tıklayınız ve ya arayınız:
İncil

Hiç İncil okudunuz mu?

Hediye İncil almak istiyorsanız burayı tıklayınız

Kilise Her Cuma Günü Açıktır
Dua

Dua ihtiyacınız var mı?

Sizin için dua etmek istiyoruz. Lütfen dua eden ellere tıklayıp isteğinizi bize gönderiniz.

Ana Sayfa | Makaleler | Kutsal Ruh’un İmanlıdaki İşleri

Kutsal Ruh’un İmanlıdaki İşleri

Kutsal Ruh Nedir? Kutsal Ruh yaratılışta, toplumsal olaylarda ve insanın yaşamında Rab’bin tasarılarını yerine getiren, kurtuluşumuzun güvencesi, Tanrı yüceliğini övmemizi sağlayan varlık, Rab’dir.

Tevrat’ta (eski antlaşma’da) kutsal ruh

Hıristiyan İlahiyatında Kutsal Ruh Tanrı’nın Yaratılışta İşleyen Varlığıdır:

“Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu (Yar.1:1-2)

Kutsal Ruh Tanrı Halkının Kurtuluşunda (Günlük Yaşamlarında) Etkindir:

Sonra halkı eski günleri, / Musa'nın dönemini anımsadı. / “Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, / Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren, / Görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, / Sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran, / Bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse / Onları deniz yatağından öyle geçiren RAB nerede?” / Diye sordular (Yeş.63:11-13).

“Ovaya götürülen sürü gibi / RAB'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu. / İşte adını onurlandırmak için / Halkına böyle yol gösterdi (Yeş. 63:11-14; ayetler bağlamında değerlendirildiğinde: Tanrı halkının Kurtarıcısı Rab’bi unutarak, O’na isyan ederek Kutsal Ruh’u incittiklerinden söz eder).”

Kral Davut Günahtan Kutsal Ruh ile Uzaklaşacağını, yenileneceğini İlan Eder:

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,
Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.
Beni huzurundan atma,
Kutsal Ruhun'u benden alma.
Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,
Bana destek ol, istekli bir ruh ver.
Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,
Günahkârlar geri dönsün sana. (Mez.51:10-13)

İncil’de (Yeni Antlaşma’da) Kutsal Ruh

Kurtuluş Kutsal Ruh’la İmanlıda Etkin Olur

“Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. […]Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. O'nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir (Ef.1:13-14, 17-20). […]Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz (Ef.2:22).”

Kutsal Ruh Aklar:

“Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız (1Kor.6:11)

Kutsal Ruh ile Vaftiz

“Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi, onların da üzerine indi. O zaman Rab'bin söylediği şu sözü anımsadım: ‘Yahya suyla vaftiz etti, sizler ise Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz’ (Elç.11:15-16).”

Kutsal Ruh Esinler:

“Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında, ‘Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?’ ya da, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir (Luk.12:12).”

“Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. (Yu.14:26)”

Kutsal Ruh Güçlendirir:

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız (Elç.1:8).”

Kutsal Ruh Kiliseleri Kurar:

“Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk Kutsal Ruh'un yardımıyla sayıca büyüyordu (Elç.9:31).”

Kutsal Ruh Hizmet edenleri seçer:

“Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab'bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız (Elç.20:28)”

Kutsal Ruh Hizmet Armağanlarını Verir:

“Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, ötekine aynı Ruh'tan bilgi iletme yeteneği, birine aynı Ruh aracılığıyla iman, ötekine aynı Ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri çevirme armağanı veriliyor. Bunların tümünü etkin kılan tek ve aynı Ruh'tur. Ruh bunları herkese dilediği gibi, ayrı ayrı dağıtır (1Kor.12:1-12).”

Kutsal Ruh İsa Mesih’e Tanıklık Eder:

Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek (Yu.16:12-16).

Kutsal Ruh Kutsallaştırır, yeniler… “Kutsal Ruh’a içimizde yaşayan İsa” demek yanılgı olmaz.

Rom 8. Bölüm Kutsal Ruh’un İmanlıdaki İşlerini Anlatır

Ruh’ta yürüyün (4. Ayet, Ruh’a göre yaşamak orijinal metinde yürümek olarak geçiyor): “Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.”

Ruh’la ilgili işleri düşünün (5): “Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşünürler.

Bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürün (13): “Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz; ama bedenin kötü işlerini Ruh'la öldürürseniz yaşayacaksınız.”

Ruhla yönetilin (14): “Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. “

Ruh’un aracılığıyla Tanrı’nın babalığını bilin (15): “Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, “Abba, Baba!” diye sesleniriz.”

Ruh’ta ümit edin (18-25): “ Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil, biz de –evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de– evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Oysa görmediğimize umut bağlarsak, sabırla bekleyebiliriz.”

Ruh’ta dua edin (26-28): “Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. “Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. “Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.”

Rom.8. bölümde iki imanlı tipi vardır. Bir tanesi Kutsal Ruh ile yürüyenler, Ruh’a uyanlardır. İkinci tip imanlılarsa benliğin işlerine uyanlardır.

Kutsal Ruh ile yürümek, Ruh’a uymak: Kutsal Kitap’a yani Tanrı sözüne saf bir yürekle itaat etmek, kutsallaşarak İsa Mesih’in benzerliğine dönüşmeyi yaşamın öncelikleri arasında saymak; Ruh'un ürünü olarak sayılan sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimi davranışlarda samimi olarak göstermek; Rab’be hizmet etmek anlamına gelir.

Benliğe uymaksa: “Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir.

Benliğe uyanlar: “Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar” dır.

*

Rom.8 bölüm Rab’bin kendi Ruh’uyla (ve Sözü’yle) imanlıların yaşamlarında nasıl etkin olacağını, günah sorununun çözümünde izlenecek yolu, zor ve karmaşık durumlarda imanlının yönünü nasıl bulacağını, Rab’be sadık kalarak hizmet etmenin olaylara değil sonsuzluktaki büyük resme bakarak anlaşılması için yazılmıştır.